EEC : Eastern Economic Corridor หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีเป้าหมายยกระดับธุรกิจในประเทศไทยให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ผ่านการสร้างฐานการลงทุนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งคมนาคมและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ให้พร้อมรับกับการลงทุน

พร้อมกันนี้ EEC จะมีส่วนในการพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยว ให้พร้อมในการอยู่อาศัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความทันสมัย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่เดิมและผู้ที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ ภายใต้การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน ด้วยวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท

ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แหลมฉบัง
อู่ตะเภา

การลงทุนหลักๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางและการขนส่ง ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะมีการร่วมทุนจากทางภาคเอกชนเข้ามาด้วยในบางโครงการ

แน่นอนว่า การยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจครั้งนี้จะสร้างโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจ SME  ในการเพิ่มศักยภาพของบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Supply Chain ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมใหญ่ๆ อยู่แล้ว จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถขึ้นไปได้อีก และกลุ่มคนทำงานบริการหรือรับจ้างต่างๆ ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

อีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับการส่งเสริมอย่างมากคือกลุ่ม Startup จากอุตสาหกรรมดิจิทัล ก็จะมีนวัตกรรมหรือธุรกิจบริการต่างๆ ที่จะรองรับเมืองใหม่

มาบตาพุด

ทั้งนี้ สำนักงานเพื่อการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (สกรศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ SME ICT โดยมีบริการให้คำปรึกษา Startup และ SME จาก co–founder ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดธุรกิจจาก EEC  และยังสร้างการเติบโตให้กับกลุ่ม Startup ภายในภาคตะวันออกมากขึ้น

โครงการ EEC จึงเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้การเติบโตของเหล่า SME และ Startup ที่ดีอยู่แล้ว สามารถพุ่งทะยานมากขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้ รวมถึงผลักดันให้เกิดนักธุรกิจหน้าใหม่ขึ้นมา

SME และ Startup เองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

 

 


 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer