การดำเนินธุรกิจที่ยาวนานมาถึงครึ่งศตวรรษของ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีจุดเริ่มต้นมาจากมิตรภาพ ดังนั้น ในงาน 50 สู่ 100 ปี ที่มั่นคงและเป็นสุข” จึงไม่ได้มีเพียงผู้ร่วมงานที่มาแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปีเท่านั้น แต่มาแสดงพลังแห่งมิตรภาพอันดีที่ยังคงเติบโตอย่างงดงามและยั่งยืน ระหว่างไลอ้อน ประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจจากไลอ้อน ประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชีย ที่ยึดถือมิตรภาพเป็นหัวใจในการนำพาธุรกิจให้เติบโต พร้อมที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จด้วยกัน

โดย นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดบ้านที่โรงงานไลอ้อน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จัดงาน50 สู่ 100 ปี ที่มั่นคงและเป็นสุข” ท่ามกลางมิตรภาพที่อบอุ่น โดยมีผู้บริหารจากไลอ้อน ประเทศไทยและญี่ปุ่น มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ และยังเป็นตัวแทนของผู้ก่อตั้งไลอ้อน ประเทศไทย ดร. อิซึโอะ ฮามะ ประธานบริษัท ไลอ้อน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ นายซาดาโยชิ ฟูจิชิเงะ  ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในโอกาสนี้ คุณบุณยสิทธิ์ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงยินดีต่อความสำเร็จและมอบกำลังใจให้ไลอ้อน ประเทศไทย ก้าวไปสู่ 100 ปี อย่างยั่งยืนและมั่นคง ร่วมกันฝ่าฟันในช่วงเวลาที่โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ในอดีตเป็นคู่มือ เพื่อขับเคลื่อนไลอ้อนให้เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่เติบโตอย่างมั่นคง

ทางด้านคุณบุญฤทธิ์ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ใช้คุณธรรมเป็นคุณค่าหลัก และให้ความสำคัญกับมิตรภาพ เพื่อนคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม ซึ่งได้ช่วยนำพาไลอ้อน ประเทศไทย ให้ก้าวผ่านภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างปลอดภัยและแข็งแกร่งในปัจจุบัน

ภายในงานยังมีการแสดงจากทีม LCT50 ซึ่งเกิดจากพนักงานของไลอ้อน ประเทศไทย 50 คน ที่มารวมตัวกันจากหลากหลายแผนก หลากหลายบทบาทหน้าที่ แต่มีใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้เกิดเป็นการแสดงชุดพิเศษในวาระครบรอบ 50 ปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำบทเพลงคำตอบของชีวิต ทำนองแร็ป แสดงสปิริตพร้อมก้าวย่างต่อไปสู่อนาคตของไลอ้อน ประเทศไทย

ปิดท้ายงานด้วยการนำชมหอมนุษยธรรมซึ่งไลอ้อน ประเทศไทย ได้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ยินดีในการแบ่งปัน เกิดปีติ และเกิดศรัทธาในคุณธรรมของพนักงานไลอ้อนและผู้มาเยี่ยมชม โดยสะท้อนในเชิงรูปธรรมที่ชาวไลอ้อนจะแน่วแน่ในปณิธานการสร้างสรรค์ความดี เพื่อให้เกิดผลงานที่ดี สังคมที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน ซึ่งสิ่งนี้คือการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม อันถือเป็นค่านิยมหลักของไลอ้อน ประเทศไทยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer