บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย นายพงษ์ชัย คูหาชัยสกุล (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการประกันชีวิต เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption : CAC โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานกรรมการ โครงการ CAC เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร  SCBLIFE ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสสำหรับผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และคู่ค้า ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า เป็นบริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer