จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้เพิ่มมาตรการดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ในช่วงที่ศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราว ตามประกาศของรัฐบาล รวมถึงการดูแลลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอย่างดีที่สุด 

นายบรม พิจารณ์จิตร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เผยว่าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์อันยากลำบากเช่นนี้ เราจึงได้ยกระดับมาตรการต่างๆ สำหรับความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าภายในศูนย์ฯ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทั้งสำหรับลูกค้า พนักงานของร้านค้า และพนักงานขององค์กรเอง ซึ่งในขณะนี้ที่ภาครัฐได้มีประกาศให้ศูนย์การค้าปิดให้บริการชั่วคราว เราจึงได้พยายามปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยังคงไว้ซึ่งการให้บริการที่จำเป็นสำหรับลูกค้า รวมถึงการดูแลและเพิ่มสวัสดิการคุ้มครองพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลัง” 

สำหรับการยกระดับมาตรการฝ่าวิกฤต พร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID19 มีดังนี้

 

  • ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ 

 

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย ยกเว้นค่าเช่าให้ร้านค้าทุกร้าน ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในช่วงที่ศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการชั่วคราว 

 

  • ลูกค้า

 

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดให้มีบริการ Food Delivery และ Take Away จากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ และในโซนตลาดอีทไทย (ซูเปอร์มาร์เก็ต) จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทั้งของแห้ง ของสด และของใช้ในครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าและอาหารกลับบ้านได้ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. รวมถึง Eathai (อีทไทย) ที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. นอกจากนี้ ร้านขายยาเวชพงศ์โอสถ เปิดให้บริการ เวลา 11.00-20.00 น.

 

  • พนักงานขององค์กร 

 

บริษัทฯ จัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพ เพิ่มเติมจากสวัสดิการปกติให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าและส่วนสนับสนุนในสำนักงาน และยังมีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน การดูแลสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงการทำงานที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด และขอให้พนักงานงดการเดินทางต่างประเทศ งดรับนัดหมายประชุมและการพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก โดยให้ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ และหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่จะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน และมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ทุกร้านค้าภายในศูนย์ฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงการเตรียมแผนเพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภายหลังช่วงวิกฤตนี้ เราจะต้องผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้บรมกล่าวทิ้งท้าย  อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer