สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะ 2 ปี กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ต่อยอดอุดมการณ์การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 2 องค์กรร่วมมือกัน โดยที่สายการบินฯ มีหน้าที่สนับสนุนการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยังผู้ลี้ภัยในประเทศต่างๆ

ข้อตกลงดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และจะมีผลจนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2565 โดย UNHCR จะร่วมมือกับสายการบินฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเส้นทางบินทั่วโลก ศูนย์กลางฐานการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด (HIA) และฝูงบินกว่า 200 ลำ เพื่อขนส่งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันและรักษาสุขอนามัย ไปยังชุมชนผู้ลี้ภัยและเจ้าหน้าที่ค่ายผู้ลี้ภัยทั่วโลก

นายอัคบาร์ อัล บาเกอร์ ประธานบริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า พวกเรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ UNHCR เพื่อช่วยส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับกลุ่มคนที่มีความต้องการมากที่สุด ด้วยเครือข่ายเส้นทางบินที่กว้างขวางทั่วโลก พวกเรายินดีมากที่ได้ช่วยสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ ในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา เราร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและ NGO ในการขนส่งสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 175,000 ตัน หรือเท่ากับปริมาณบรรทุกของเครื่องบินขนส่งแบบโบอิ้ง 777 จำนวน 1,750 ลำ ทั้งนี้ พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นว่าจะสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้ด้วยพลัง ความสมัครสมานสามัคคีและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

นายคาลีด คาลิฟา ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้แทน UNHCR ประจำกลุ่มประเทศ GCC กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้กระจายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพวกเราไม่สามารถคาดได้เลยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนกี่คน ทั้งนี้ UNHCR จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการดูแลสิทธิและความเป็นอยู่ของกลุ่มประชาชนชายขอบที่เปราะบางที่สุดในสังคม ในสถานการณ์แบบนี้ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างและพยายามหาวิธีแก้ไขที่ยั่งยืน ดังนั้นความร่วมมือกับกาตาร์ แอร์เวย์สในครั้งนี้จึงจำเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้ผู้ลี้ภัยทั่วโลกมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างจำกัด เช่น น้ำสะอาด ระบบสุขอนามัยและการแพทย์ จึงทำให้เราพยายามหาวิธีบรรเทาปัญหาเหล่านี้ โดยการร่วมมือกับกาตาร์ แอร์เวย์สเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส คาร์โก ให้บริการจากฐานปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด สู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย โดยที่เครือข่ายเส้นทางบินทั่วโลกจะช่วยสนับสนุนกิจการของ UNHCR ในการขนส่งสิ่งของจำเป็นกว่า 400,000 กิโลกรัมไปยังผู้ลี้ภัยและศูนย์ปฏิบัติการของ UNHCR ทั่วโลก

ที่ผ่านมา กาตาร์ แอร์เวย์ส คาร์โก เพิ่มบริการเที่ยวบินเพื่อช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้า รวมถึงขนส่งสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้บริการเที่ยวบินคาร์โกจำนวน 180 เที่ยวบินต่อวัน และนอกจากจะใช้เครื่องบินบรรทุกสินค้าและเครื่องบินโดยสารปกติในการบรรทุกสินค้าแล้ว ยังใช้เครื่องบินโดยสารดัดแปลงเพื่อขนส่งเฉพาะสินค้า และยังให้บริการเที่ยวบินขนส่งแบบเช่าเหมาลำไปยังหลากหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อิหร่าน คูเวต เลบานอน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เบลเยียม เยอรมนี โปแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ปัจจุบันฝูงบินของกาตาร์ แอร์เวย์ส คาร์โก ประกอบด้วย Boeing 747-8 F จำนวน 2 ลำ, Boeing 777 จำนวน 21 ลำ และ Airbus A330 จำนวน 5 ลำอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน