NRF ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารและอาหารสำเร็จรูปที่เทรดวันแรก ราคาเหนือจองกว่า 96.74%

นางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายแดน ปฐมวาณิชย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีระพงษ์ ลอรัชวี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF

นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking นางดาริน กาญจนะ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ NRF

โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย  (ที่ 4 จากซ้าย)  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์  ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งราคาหุ้น NRF เปิดการซื้อขายวันแรกที่ราคา 9.05 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 96.74% จากราคาจองซื้อ IPO ที่หุ้นละ 4.60 บาท

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์’ หรือ NRF ผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องปรุงรสชั้นนำ เดินหน้าขยายแผนการลงทุน หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โชว์ฟอร์มเป็นหุ้นไทยตัวแรกที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนพืชแห่งอนาคต (Plant Based Food)

พร้อมให้ความสำคัญกับการจัดการ Sustainable Supply Chain เพื่อตอบแทนสังคม มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของโลก สู่เป้าหมายผู้นำระดับโลกในการเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ

รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shape)  กล่าวว่า  ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรก (9 ตุลาคม 2563) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อ ‘NRF’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และนับเป็นหุ้นไทยตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนพืชแห่งอนาคต จึงมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนให้ NRF เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน

บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต “Food For Future” ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ

ด้วยนโยบายการเป็น The Purpose – Led Company เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 หรือ 5 ปีข้างหน้า จากปี 2562 ที่มียอดขาย 1,111 ล้านบาท

โดย NRF จะให้ความสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น (Ethnic Food) ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) และ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (Functional Products)

ทั้งนี้ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ วางแผนขยายการลงทุนในปี 2563-2565 คาดจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,068 ล้านบาท แบ่งเป็น

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ  Ethnic Food ใช้งบลงทุน 270 ล้านบาท อาทิ ขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และ City Food ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 35% จากปัจจุบันมีกำลังผลิต 19,000 ตันต่อปีและแผนเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีก 85% จากบริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด ซึ่งก่อนหน้าได้เข้าลงทุนในสัดส่วน 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีโรงงานที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Plant-Based Food หรือผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช ใช้งบลงทุน 408 ล้านบาท แบ่งเป็น การสร้างโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทย  การเข้าซื้อโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศอังกฤษและสหรัฐฯ โดยร่วมทุนกับ THE BRECKS COMPANY LIMITED หรือ ‘เบรคส์’ เพื่อจัดตั้งบริษัท Plant and Bean Ltd. ที่ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบัน NRFถือหุ้นในสัดส่วน 25% และมีแผนลงทุนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นอีก 25% รวมเป็น 50% ในปี 2564

สำหรับการลงทุนเพิ่มใน Big Idea Venture และ New Protein Fund I เพื่อได้รับโอกาสในการเพิ่มลูกค้าโดยการเป็น preferred co-packer ให้กับสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งได้รับความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรม และลงทุนในเครื่องจักรผลิตเส้นบุกเครื่องที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ในไตรมาส 4/63

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Functional Products หรือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shapes)

โดยมีแผนร่วมลงทุนเครื่องจักร V-shape อีก 5 เครื่อง ใช้เงินลงทุนกว่า 90 ล้านบาท หลังบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับ Fluid Energy Group LTD ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการเครื่องจักร V-shape สำหรับผลิตสินค้า Sanitization เพื่อจำหน่ายในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และแถบตะวันออกกลาง

และลงทุนใน E-Commerce Platform รวมกว่า 300 ล้านบาท โดยจะร่วมทุนกับ Boosted ECommerce Inc. (Boosted) ใน 2 รูปแบบ คือ ลงทุนในกลุ่มบริษัท Boosted Ecommerce Inc. (Boosted) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ e-commerce ของ Third-party seller บน Amazon e-commerce platform และร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนใน Consumer Package Goods ในอุตสาหกรรมอาหาร (รวมถึง pet food)

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า

NRFเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้มุ่งเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผลกำไรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการจัดการ Sustainable Supply Chain ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต จัดเก็บ ขนส่งและจัดจำหน่าย

ตลอดจนให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเสิร์ฟผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรสชาติถูกปากและดีต่อสุขภาพ ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรตามความพึงพอใจ

และที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของโลก สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการบริโภคเนื้อสัตว์และทดแทนด้วยอาหารโปรตีนจากพืช ซึ่งสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเข้าถึงกลุ่ม Millennial (Gen me) ที่มีกำลังซื้อมหาศาลได้

นอกจากนี้  NRFเป็นหุ้นไทยตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนพืชแห่งอนาคต จึงมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมากในช่วงการจองซื้อหุ้น IPO ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน