2563 เป็นปีแห่งเคราะห์ซ้ำกรรมซัดของธุรกิจสายการบิน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางและท่องเที่ยวหยุดชะงัก

เพราะใคร ๆ ก็บินไม่ได้

ในปี 2563 ไทยแอร์เอเชีย จึงเป็นอีกหนึ่งสายการบินที่ประสบกับสภาวะขาดทุนสุทธิถึง 8,673.0 ล้านบาท เป็นการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ขาดทุนเพียง 871.5 ล้านบาท

การขาดทุนนี้มาจากเหตุผลหลักเหตุผลเดียวคือจำนวน ผู้โดยสารที่ลดลง จากการจำกัดการเดินทางเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในปีที่ผ่านมาไทยแอร์เอเชียมีปริมาณที่นั่งที่ขายได้ 12.64 ล้านที่นั่ง ลดลง 52% จาก 26.08 ล้านที่นั่ง ในปี 2562 พร้อมกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงเหลือ 9.49 ล้านคน จาก 22.15 ล้านคน ในปี 2562  ซึ่งถือเป็นปริมาณลดลงมากถึง 57%

การลดลงของผู้โดยสารนอกเหนือจากรายได้จากการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้ว ยังทำให้ไทยแอร์เอเชียสูญเสียรายได้จากค่าน้ำหนักสัมภาระ ค่าธรรมเนียมเลือกที่นั่ง การธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรและอื่น ๆ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและอาหารบนเครื่องอีกด้วย

โดยรายได้ของไทยแอร์เอเชียในปี 2563 ที่เกิดจากบริการหลัก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีการลดลงดังนี้

รายได้ค่าโดยสาร 11,123.44 ล้านบาท ลดลงจาก 31,506.38 ล้านบาท

รายได้ค่าน้ำหนักสัมภาระและค่าบริการอื่น 1,902.82 ล้านบาท ลดลงจาก 6,599.44 ล้านบาท

รายได้จากเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 252.92 ล้านบาท ลดลงจาก 1,174.80 ล้านบาท

รายได้ค่าระวางขนส่ง 146.42 ล้านบาท ลดลงจาก 286.83 ล้านบาท

รายได้ค่าโฆษณา 7.27 ล้านบาท ลดลงจาก 24.21 ล้านบาท
รายได้จากการขายสินค้าบนเครื่องบิน 200.99 ล้านบาท ลดลงจาก 588.99 ล้านบาท

ทั้งนี้แม้ไทยแอร์เอเชียจะขาดทุนเพราะใคร ๆ ไม่สามารถบินได้ แต่เราเชื่อว่า เมื่อน่านฟ้าเปิด สายการบินและไทยแอร์เอเชียจะกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน