Marketeer มีโอกาสได้ร่วมงานแถลงข่าว AIS Business Direction” ที่ AIS Business ได้เปิดแผนกลุ่มธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรปี 2022 พร้อมประกาศเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco ที่จะมาช่วยต่อยอดเป้าหมายการทำงานในฐานะผู้นำตลาดที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันดิจิทัลเทคโนโลยีสู่กลุ่มลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยกับ คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS ในเชิงลึกถึงแนวทางการขับเคลื่อน ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกัน

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

สร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ และ SMEs ในหลายมิติ

ในประเด็นแรก คุณธนพงษ์ ได้พูดถึงภาพรวมตลาด และการทำ Digital transformation ขององค์กร และ SME ในปี 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้การบริการของ AIS Business นั้น ความน่าสนใจอยู่ที่การเข้าไป “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ในตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ และ SMEs ในหลากหลายมิติ

โดยเฉพาะความมุ่งมั่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ Digital infrastructure เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ให้พร้อมทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจเข้าสู่ Digital Process แบบ 100% ด้วยความสมบูรณ์แบบของบริการและโซลูชันด้านต่าง ๆ จาก AIS Business ผ่านความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ทั้งในประเทศและระดับโลกอย่างมากมาย

คุณธนพงษ์ เสริมว่า “นอกเหนือจากการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับการใช้งานที่เหนือกว่าแล้ว AIS ยังคงเดินหน้านำศักยภาพโครงข่ายเข้าเชื่อมต่อการทำงานกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้สามารถทรานส์ฟอร์มองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงาน การบริหารต้นทุน และสร้างการเติบโตด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายรอบด้าน ทำให้ในปีที่ผ่านมาภาพรวมของรายได้กลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตขึ้นกว่า 16%”

เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ (Cognitive Telco)

อีกประเด็นสำคัญของงานวันนี้คือ การปักหมุดเป้าหมายเดินหน้าสู่การเป็น “องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco” ซึ่งในปีนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของ AIS Business ที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว

ในบทบาทการเป็น Cognitive Telco นี้จะมาช่วยต่อยอดเป้าหมายการทำงานในฐานะผู้นำตลาดที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันดิจิทัลเทคโนโลยีสู่กลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS Business

คุณธนพงษ์ ขยายความให้ฟังว่า “สำหรับปีนี้การทำงานของ AIS Business ยังคงเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีเป้าหมายใหม่ที่เราต้องการขยับตัวเองขึ้นไปสร้างมาตรฐานใหม่ของตลาดด้วยการเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco ผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานและดึงศักยภาพของพาร์ตเนอร์ภายใต้ Digital Business Ecosystem ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้สามารถออกมาสร้างบริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานของทุกองค์กร และต้องการทรานส์ฟอร์มตัวเองตั้งแต่ภาคธุรกิจ SMEs ไปจนถึงระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ”

5 กลยุทธ์พาองค์กรก้าวสู่โลกดิจิทัล เดินหน้าติดสปีดเครื่องยนต์ภาคเศรษฐกิจไทย

“ด้วยศักยภาพของ AIS เรามองตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหนึ่งใน Digital Business Ecosystem ที่วันนี้เราทำงานในฐานะผู้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน”

คุณธนพงษ์ เกริ่นถึงแนวทางการทำงานที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงหน้าตาขององค์กรธุรกิจให้มีศักยภาพพร้อมรับมือทุกโอกาส ทุกความท้าทาย และในทุก ๆ การแข่งขัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยให้มีแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตได้ในปีนี้อย่างมาก

โดยแนวทางการทำงานบน 5 กลยุทธ์สำคัญ ประกอบไปด้วย

  1. เชื่อมต่อ 5G Ecosystem เพื่อการทำงานของภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน

โดยดึงศักยภาพของโครงข่าย 5G ที่ AIS ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับสำหรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน อาทิ AR/VR, Robotic, AI และ IoT ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  1. ยกระดับการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network

การเป็นผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงและเครือข่ายไร้สายสำหรับลูกค้าองค์กร ด้วยการมี Gateway ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งแบนด์วิธในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเพื่อส่งมอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตามรูปแบบและพฤติกรรมของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. มุ่งเสริมความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์ม

ด้วยการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ AIS สามารถขยายผลการให้บริการลูกค้าองค์กรในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้าน CCII ที่ครอบคลุม เทคโนโลยีที่ครบครัน ทั้งโซลูชันคลาวด์ (Cloud) บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) บริการ IoT (Internet of Things) และบริการด้านไอซีทีโซลูชัน (ICT Solution)

  1. เสริมอาวุธด้านการตลาด และเพิ่มโอกาสการเติบโตด้วย Business Big Data

การนำประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้าทั่วไป มาเสริมกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน รวมถึงอาวุธใหม่ ๆ สำหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะสร้างยอดขายและการเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

  1. ส่งมอบบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

การมี ซีเอส ล็อกซอินโฟ หรือ CSL เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ทำให้วันนี้ AIS Business เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในตลาดที่มีความพร้อมสูงสุด มีบุคลากรในสายงาน ICT ที่เชี่ยวชาญและรอบด้าน ทำให้การส่งมอบบริการเพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจมีความต่อเนื่อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ประเมิน ติดตั้ง บริหารโครงการ และบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

นำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ
ต่อยอด
Digital Business Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด

การแถลงแผนวิสัยทัศน์ 2022 ของ AIS Business ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ทำให้วันนี้ AIS สามารถนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ 5G และ ICT มาเชื่อมต่อการทำงานกับลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ไปจนถึงกลุ่ม SMEs ให้มีความพร้อมในการทำ Digital Transformation เพื่อยกระดับการทำงานให้มีความพร้อมต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในบริบทโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คุณธนพงษ์กล่าวทิ้งท้าย “ในปีนี้เราจะยกระดับตัวเองจากผู้ให้บริการดิจิทัลสู่การเป็น Cognitive Telco ซึ่งจะทำให้ภารกิจในการนำเทคโนโลยีเข้าช่วยการทรานส์ฟอร์มให้ภาคธุรกิจมีเครื่องมือและขีดความสามารถจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของเราในครั้งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายในอนาคตต่อไป”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน