ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ ประธานพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตบ้านสวนสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน่วยงานและเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดกว่า ๕๐ ราย ในกิจกรรม ” สืบสานวิถีไทยอันงดงามที่บ้านสวนสมุทรสงคราม เรือนไทย ๑๐ แผ่นดิน “ ที่ บ้านสวนสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดขึ้น โดยในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายเรื่องเมืองสมุทรสงครามวิถีความเป็นอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารในทุกรัชกาล โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ การชมเรือนไทยอายุกว่า ๒๐๐ ปี นิทรรศการเสด็จประพาสต้นเมืองสมุทรสงคราม การจัดสานของเล่นจากทางมะพร้าว การทำขนมไทยในสวน และชิมของอร่อยจากชุมชนตลาดน้ำท่าคาในเรือที่ท่าน้ำหน้าเรือน ภายใต้บรรยากาศแบบไทย ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดย ผู้ร่วมงาน ต่างร่วมการสืบสานวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายแบบไทยเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านสวนสมุทรสงคราม The Old Siam Life Museum  อัมพวา สมุทรสงคราม
สำหรับ บ้านสวนสมุทรสงคราม The Old Siam Life Museum เป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ประกอบด้วยเรือนไทยหมู่ขนาดใหญ่ โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการบูรณะจากเรือนไทยโบราณดั้งเดิมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเป็น รุ่นที่ ๕  ด้วยอายุเรือนกว่า  ๒๐๐ ปี  สร้างในสมัย รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี (ราวพ.ศ.๒๓๒๕) แต่ครั้งเป็นประเทศสยาม ประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สัก ๕ หลังในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเรือนประกอบที่รายล้อม อาทิ เรือนฝาสำหรวด ที่สร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เรือนหอสมุดที่สร้างในสมัยช่วงกลางยุครัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๖) รวมเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่เก่าแก่ในรูปแบบบ้านเรือนของเมืองสมุทรสงคราม รวมทั้งหมด ๑๒ หลัง ตัวเรือนตั้งอยู่ภายในสวนมะพร้าว ริมคลองท่าคาเส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ ๕  (พ.ศ.๒๔๔๗)  ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิต เปิดให้เข้าชม ศึกษาดูงาน จัดบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและชุมชน สำหรับหมู่คณะที่นัดหมายล่วงหน้าหรือจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะส
บ้านสวนสมุทรสงคราม : Baan Suan Samut Songkhram The Old Siam Life Museum 
โทร. ๐๘๑-๘๔๐-๕๘๓๒  www.siamlifemuseum.com , e-mail : bsamutsongkhram@gmail.com


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer