By: ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ

การทำการตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) กำลังอยู่ในกระแสความสนใจและมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างเป็นลำดับ ต่อไปนี้คือวิธีการที่จะตามให้ทันความเปลี่ยนแปลง และทำให้กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหามีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจมากขึ้น

การทำการตลาดด้วยเนื้อหาได้รับความสนใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ผู้บริหารแบรนด์จำนวนมากเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของเนื้อหาที่ผู้สร้างสรรค์ได้ผนวกกับตัวแบรนด์สินค้าหรือบริการเข้าไปในเนื้อหา (Branded Content) รวมไปถึงเรื่องที่ว่า การทำการตลาดด้วยเนื้อหาสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดได้อย่างไร  

เมื่อเนื้อหามีความสำคัญมากขึ้น ความท้าทายในวิธีการทำให้แบรนด์โดดเด่นด้วยเนื้อหาก็มีความสำคัญเพิ่มขึ้นด้วย วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการตามให้ทันเทรนด์ต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น

ต่อไปนี้คือ 5 วิธีการในการสร้างความมั่นใจว่า กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการสะดุดกลางคัน

1. การใช้การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดสามารถช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลสามารถช่วยให้การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่ม รวมถึงนำเสนอเนื้อหาได้ถูกเวลาและถูกรูปแบบด้วย

นอกจากนี้การทำให้เนื้อหามีลักษณะเป็นส่วนตัวจะสามารถนำกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใกล้เนื้อหาของคุณมากขึ้น และการแบ่งเนื้อหาตามความต้องการของพวกเขาก็ยังสามารถเพิ่มความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

กลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถทำให้กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลง่ายขึ้น โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีอยู่ทั้งจากของลูกค้าของคุณและจากข้อมูลที่คุณมีอยู่มาผสมผสานกัน วิธีการนี้คุณจะสามารถสำรวจได้ว่าเนื้อหาไหนมีโอกาสนำคุณเข้าใกล้เป้าหมายทางการตลาดได้มากกว่ากัน คุณก็ใช้เนื้อหานั้นเป็นหลักในการทำการตลาดด้วยเนื้อหา

เหตุผลที่สำคัญที่สุดของการลงทุนในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ เพื่อเพิ่มการวัดผลเนื้อหา คุณสามารถพิสูจน์ได้โดยง่ายว่า งานของคุณถูกต้องโดยการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในการทำการตลาดด้วยเนื้อหา  ปัจจุบันนี้นับได้ว่าผู้บริหารแบรนด์นั้นมีการใช้เวลาไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความมุ่งมั่นในการทำการตลาดด้วยเนื้อหามากยิ่งขึ้น

 

2. สร้างเนื้อหาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางพฤติกรรมของผู้ซื้อ (Buyer’s Journey)

การทำการตลาดด้วยเนื้อหามีความสำคัญสูงขึ้นสำหรับเป้าหมายทางการตลาดและการขาย จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการวิเคราะห์ว่า การทำการตลาดด้วยเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการซื้อของผู้ซื้ออย่างไร  โดยการรวบรวมและวิเคราะห์จากเส้นทางพฤติกรรมของผู้ซื้อนั่นเอง

ดังนั้น กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหา ควรจะรวมแนวคิดในการสนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจด้วยการสร้างรายชื่อว่าที่ลูกค้าที่เข้าถึงได้โดยง่าย ผ่านกระบวนการซื้อและขั้นตอนการติดตามที่เหมาะสมซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสของความสำเร็จทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

หากเป้าหมายของธุรกิจคือ เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจหรือตราสินค้า การทำการตลาดด้วยเนื้อหาอาจจะแตกต่างออกไปเป็นการมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายทั่วๆ ไป โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงผู้อ่านใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จงรักภักดีต่อแบรนด์และสินค้าได้ในที่สุด

ความหลากหลายของเนื้อหาแต่ละประเภททำให้การทำการตลาดด้วยเนื้อหาเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากของช่องทางการขาย และเป็นเหตุผลที่ทำให้มีความจำเป็นต้องคิดค้นและสร้างวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจและการทำการตลาดด้วยเนื้อหานั้นมีความกลมกลืนจนเป็นเนื้อเดียวกัน

 

3. การจัดทำเอกสารกลยุทธ์

ในขณะที่คุณกำลังดำเนินการตามเป้าหมายของคุณ กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาจะช่วยให้คุณมีการจัดระบบได้ดีมากขึ้น  และยังช่วยในการวางแผนขั้นตอนถัดไป รวมทั้งทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

แม้ว่าการสร้างสรรค์แผนการทำการตลาดด้วยเนื้อหาที่ถูกเขียนเป็นแผนกลยุทธ์อย่างสั้นๆ แบบกระชับนั้นจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่หากมีการจัดทำเป็นเอกสารไว้ด้วยก็จะมีประโยชน์มากขึ้น

กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาที่มีการจัดทำเป็นเอกสารจะสามารถแบ่งปันภาพรวมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงานให้มีความเข้าใจตรงกันได้เป็นอย่างดี และช่วยให้นักการตลาดสามารถอธิบายงานของพวกเขาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับเป้าหมายของธุรกิจเป็นสำคัญ 

 

4. สร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบบทสนทนา

ปัจจุบันนี้เนื้อหาในรูปแบบบทสนทนามีการเติบโตมากขึ้น  กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาต้องมีการพิจารณาถึงเทรนด์ที่กำลังมาแรงนี้ด้วย และคุณต้องมั่นใจว่าได้มีการคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วเมื่อมีการวางแผนเนื้อหาในการทำการตลาดในอนาคต

แอปพลิเคชันส่งข้อความอย่าง “WhatsApp”  นำมาซึ่งความต้องการเนื้อหาในรูปแบบใหม่ๆ ผู้คนกำลังคุ้นเคยกับการส่งข้อความส่วนตัว ระบบค้นหาข้อมูลด้วยเสียง และการสื่อสารอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า นักการตลาดจำเป็นต้องสร้างสรรค์เนื้อหาที่เน้นความจริงที่เกี่ยวกับแบรนด์ของพวกเขาเป็นหลัก

เมื่อเทคโนโลยีค่อยๆ พัฒนาขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความทันสมัย สดใหม่ ในขณะที่ทำการส่งผ่านประสบการณ์ ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะสำรวจว่า เทรนด์ใหม่เหล่านี้มีผลกระทบต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร และคุณจะใช้อะไรในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเทรนด์แต่ละเทรนด์นั่นเอง

ขั้นตอนแรกคือ การกำหนดว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีพฤติกรรมตามเทรนด์เหล่านี้หรือไม่ จากนั้นจึงวางแผนว่า กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  ที่สำคัญที่สุดคือ จำเป็นต้องมีการวัดผลหรือการทดสอบใหม่ๆ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องของการปรับเปลี่ยนในกลยุทธ์การตลาดของคุณ  หากคุณลองทำตามขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นก็จะส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาในแผนการตลาดของคุณ

 

5. มุ่งเน้นเทคโนโลยีมากขึ้นในการทำการตลาดด้วยเนื้อหา

การทำการตลาดด้วยเนื้อหามีความสำคัญสำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดความจำเป็นในการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยให้แผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เมื่องานของผู้บริหารด้านการทำการตลาดด้วยเนื้อหามีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน เครื่องมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างเทคโนโลยีต่างๆ จึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้น  โดยเฉพาะโปรแกรมแอปพลิเคชันใหม่

เทคโนโลยีการทำการตลาดด้วยเนื้อหาจะช่วยจัดการปัญหาความต้องการของนักการตลาด  และมุ่งเน้นเรื่องความสะดวกเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น  รวมถึงทำให้เกิดความเหมาะสมขึ้นในการทำงานได้โดยอัตโนมัติ และยังบรรลุผลที่ดีที่สุดตามกลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาที่วางแผนไว้ด้วย

ผู้บริหารการทำการตลาดด้วยเนื้อหาจำนวนมากจะลงทุนงบประมาณของพวกเขาไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงพยายามที่จะตามให้ทันเทรนด์ล่าสุด และสร้างสรรค์กลวิธีที่ส่งเสริมให้กลยุทธ์การทำการตลาดด้วยเนื้อหาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 

 

จากวิธีการที่กล่าวไปแล้ว ผู้เขียนมั่นใจว่าหากคุณผู้อ่านนำไปปฏิบัติย่อมส่งผลดีต่อการทำกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาของคุณอย่างแน่นอน แล้วพบกันฉบับหน้านะครับ! 

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer