สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ JOBBKK.COM และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 2561” โดยมี นายสมควร ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาวนพพรรัตน์  จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ / นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด / นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
การจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดกระบี่  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี นิทรรศการโครงการพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมนัดพบแรงงาน จ๊อบแฟร์ จากบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท 1,000 อัตรา โดยมีระบบการสมัครงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ IT เพื่อเพิ่มช่องทางการได้งานทำของประชาชน และยังเป็นตอบสนองความร่วมมือระหว่าง กรมการจัดหางาน และ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การส่งเสริมกิจกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำในส่วนภูมิภาค กิจกรรมความร่วมมือดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่ดี ถึงความร่วมมือ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล รูปแบบ “ประชารัฐ” อย่างเป็นรูปธรรมและมีการดำเนินการจริงในส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ภายในงานยังมี กิจกรรมให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุน การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระ การบริการคลินิกแรงงาน และการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ทั้งนี้ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอฤดูกาลและประชาชนทั่วไป มีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และได้สมัครงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัดของตนกับนายจ้าง
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดใกล้เคียง มีอาชีพและมีงานทำ โดย ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่งที่ผนึกกำลังให้มีมหกรรมดีๆสำหรับชาวกระบี่ โดยเฉพาะ จังหวัดกระบี่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ : บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer