ปัจจุบันมีผู้ใช้ Facebook มากกว่า 52 ล้านคน ร้านค้าส่วนใหญ่ที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยจำนวน 4 ใน 5 รายได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจของพวกเขาจาก Facebook แล้วสถานการณ์ ธุรกิจเอสเอ็มอีบนเฟซบุ๊ค วันนี้เป็นอย่างไร ?

ชวดี วงศ์พยัต ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Facebook ประจำประเทศไทย ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมาคุณชวดีเป็นคนที่ดูแลกลุ่มลูกค้า Facebook ที่อยู่ในกลุ่ม SME ของประเทศไทยมาตลอด จึงเป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการขาย การโปรโมตสินค้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของ Facebook เป็นอย่างดี

จากข้อมูลที่เราเก็บ 98 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ Facebook ผ่านมือถือโดย Facebook ให้ความสำคัญการพัฒนาธุรกิจของ SME ไปพร้อมกับการขยายตัวของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย รวมถึงการที่ Facebook ได้สร้างออฟฟิศประจำประเทศไทยในที่แห่งใหม่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า SME ในการทำ Workshop ที่มีให้กับผู้ใช้ Facebook อยู่ตลอดเวลา

Facebook เห็นความกระตือรือร้น รวมถึงการที่ SME ในประเทศไทยมีความเป็นผู้ประกอบการและต้องการที่จะผลักดันให้คนไทยกลายเป็นผู้นำของโลกในด้านโซเชียลคอมเมิร์ซและนวัตกรรม โดยประเทศไทยเป็นตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดย 67 เปอร์เซ็นต์ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Facebook IQ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของ Facebook ดูพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป กว่า 1,500 คน เพื่อเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลว่าเป็นอย่างไร

จากการวิจัย เราพบว่า 39 เปอร์เซ็นต์ เป็น Mobile First Shopper ซึ่งเป็นคนที่ Shopping ผ่านมือถือเป็นสิ่งแรกในช่องทางการช้อปปิ้ง และเป็นสื่อหลักในการเลือกตัดสินใจซื้อของ

ในปี 2018  Facebook ได้เห็นการเติบโตของ Mobile First Shopper โดยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เราเห็นว่ามีการเติบโตอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยคุณชวดีได้พูดถึง 3 ปัจจัยที่ทำให้เห็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกลุ่มที่เป็น Mobile First Shopper โดย 67 เปอร์เซ็นต์มองว่าการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์นั้นง่ายขึ้น

นอกจากการสร้างเพจเพื่อเรียกคนเข้ามา like แล้วนั้น กลุ่มผู้ประกอบการในประเทศไทยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีไอเดียที่แหวกแนวและทำให้ทีมงานของ Facebook ที่สหรัฐอเมริกาถึงกับต้องบินมายังประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจในโซเชียลคอมเมิร์ซที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของผ่านการถามตอบในแอป Messenger หรือจะเป็นการ Live สดขายเสื้อผ้าผ่านเพจของผู้ประกอบการ

Facebook

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานที่เข้า Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่า 51 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งนับเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ต่อเดือนทั้งหมด

  • ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยบน Facebook จำนวน 4 ใน 5 ราย เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจของพวกเขาจาก Facebook
  • 87 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าสร้างธุรกิจให้เติบโตได้จากการใช้งาน Facebook
  • 73 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าธุรกิจของพวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นในปัจจุบันเพราะ Facebook
  • 93 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยว่าแพลตฟอร์ม Facebook ช่วยให้พวกเขาสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ได้สำเร็จ ในขณะที่ 89 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่า Facebook ช่วยพวกเขาในการติดต่อกับลูกค้า
 • 83 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยว่า Facebook ช่วยสร้างโอกาสเชิงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

Facebook

หนึ่งในภารกิจที่ Facebook ต้องการจะเป็นในประเทศไทยพันธกิจของเรา คือการที่เราต้องการเป็นแรงขับเคลื่อน เป็นแรงผลักดันในเรื่องของ digital transformation ให้กับประเทศ โดย Facebook ประเทศไทยนั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ใหญ่ และชุมชน Community ให้มีการเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนคุณชวดีกล่าว

Facebook

หนึ่งใน Feature ที่ Facebook อำนวยให้กับผู้มี page บน Facebook นั้นเป็นในส่วนระบบ Click-to-Messenger ซึ่งสามารถที่จะกดรูปโฆษณาแล้วนำพาไปยังหน้า Messenger ได้เลย

Facebook

 • ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา คนไทยจำนวน 2 ใน 5 คนเป็นนักช้อปที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลัก โดย 60 เปอร์เซ็นต์ของคนเหล่านั้นเป็นคนกลุ่มมิลเลนเนียล

ใน Survey ที่เฟสบุ๊กได้ทำ 91 เปอร์เซ็นต์บอกว่า Facebook มีส่วนในการตัดสินใจสินค้าที่จะซื้อในช่วงเทศกาล และ Instragram มีผลในการตัดสินใจอยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์

Facebook

Facebook

  • 42 เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปช่วงเทศกาลชาวไทยกล่าวว่า ถ้าไม่ใช่เพราะการใช้งานโทรศัพท์มือถือ พวกเขาก็คงไม่สามารถช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลอย่างที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ
  • จำนวน 2 ใน 3 คนคิดว่าการช้อปปิ้งช่วงเทศกาลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • 55 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยว่า พวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลเพราะสะดวกกว่าการเดินทางไปช้อปปิ้งที่หน้าร้าน
  • จำนวน 2 ใน 3 คนของนักช้อปช่วงเทศกาลเห็นด้วยว่า โทรศัพท์มือถือช่วยพวกเขาในการตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล เพราะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนมากขึ้น
  • 44 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มคนที่เห็นด้วยว่าพวกเขามีพฤติกรรมการช้อปปิ้งใหม่ๆ ในช่วงเทศกาล ระบุว่าพวกเขาเปลี่ยนมาช้อปปิ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 • 72 เปอร์เซ็นต์ของนักช้อปชาวไทยที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์หลักกล่าวว่า พวกเขาสนใจเป็นอย่างยิ่งในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วจึงค่อยไปรับสินค้าที่หน้าร้าน

Facebook

โดย Facebook มีระบบที่อำนวยให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งในรูปแบบของเครื่องมืออย่างเช่น ปุ่มกดซื้อ, การแสดง ads ในรูปแบบต่างๆ และระบบ Messenger ที่ให้ผู้ขายสามารถติดต่อกับผู้ซื้อได้อย่างสะดวก และในอีกรูปแบบที่ Facebook จะช่วยอำนวยต่อผู้ประกอบการ SME จะเป็นในส่วนของระบบโฆษณาที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถโฆษณาตามที่ผู้ประกอบการนั้นต้องการ

Facebook

ระบบ Dynamic Ads ที่อำนวยให้ผู้ขายสามารถที่จะจัดวางการ Present สินค้าผ่านการ Personalized ที่ตอบโจทย์ผู้ซื้อตามความต้องการและตอบโจทย์กลุ่มผู้ซื้อคนไทยโดยมีปุ่มส่งข้อความให้เลยเพื่อที่ผู้ซื้อสามารถที่จะส่งข้อความโดยตรงไปยังผู้ขายได้ทันที

Facebook

รวมถึงระบบการรับการจ่ายเงิน ซึ่ง Facebook ได้จับมือกับธนาคารกสิกรเพื่อที่จะช่วยรองรับการโอนเงินผ่านผู้ค้าและผู้ขายได้ง่ายขึ้น

Facebook

หนึ่งในฐานข้อมูลที่ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเรียนรู้การใช้งานของการโฆษณาบน Facebook ซึ่งถ้าจบหลักสูตร Facebook ก็จะให้ใบรับรองมาเพื่อยืนยันว่าได้ศึกษาจบการทำโฆษณาและโปรโมตใน Facebook

พุงกลม ซึ่งก่อตั้งในปี พ..2553 โดยสามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นร้านค้าปลีกออนไลน์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กระดับพรีเมียม พร้อมบริการจัดส่งในประเทศ แบรนด์พุงกลมต้องการที่จะเปลี่ยนความสนใจของลูกค้าให้กลายเป็นยอดขายด้วยการใช้โฆษณาบน Messenger ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์และเพจของแบรนด์ผ่านการแสดงความคิดเห็น กดไลค์ แชร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ พุงกลมยังมีวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าความสนใจของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และได้ใช้กลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันจากฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของเขา เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มจะสนใจผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ผ่านโฆษณาบน Messenger พุงกลมได้ใช้ Messenger เป็นจุดหมายครบวงจรที่ลูกค้าสามารถพูดคุยกับธุรกิจ สอบถามคำแนะนำเพิ่มเติม และทำการซื้อสินค้า โดยในระยะเวลาไม่กี่เดือน พุงกลมสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ดังนี้

  • ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจากการลงทุนด้านโฆษณา
  • จำนวนการติดต่อสอบถามผ่าน Messenger เพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงสู่ยอดขายผ่าน Messenger ที่เพิ่มขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
  Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer