กฟผ. หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดินหน้า โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 10  ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน “คิดดี ทำดี” เพื่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมค่ายอาสา ซึ่งการดำเนินงานใน ปี 2561 เป็นรุ่นที่ 10 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ถูกจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมและเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและชุมชน พื้นที่รอบหน่วยงาน กฟผ. ตามแนว 9 พระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาต่อยอด กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของสถาบันการศึกษา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ซึ่งการออกแบบกิจกรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงภารกิจของ กฟผ.และแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติ และให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานค่ายจิตอาสาที่นิสิต

ในครั้งนี้ กฟผ. ได้นำนักศึกษาไปปฏิบัติจริง ผ่านค่ายเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายจิตอาสา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา พร้อมทีมงานจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการฯ ได้มีนิสิต นักศึกษามากกว่า 13 สถาบันทั่วประเทศให้ความสนใจ

นอกจากนี้ภายในค่ายได้มีการประกาศผลงานค่ายต่าง ๆ คือ

ค่ายดีเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

ค่ายดีเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ค่ายดีเด่น ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ สตูลอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer