การคัดแยกขยะ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจรักษ์โลกซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ มีแนวปฏิบัติชัดเจนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี สยามพิวรรธน์จัดแคมเปญตอบแทนคนไทยหัวใจสีเขียวและปลูกฝังแนวคิดการแยกขยะ ด้วยการเชิญชวนทุกคนนำขยะที่ผ่านการคัดแยกและทำความสะอาดแล้ว มาฝากไว้ที่ Recycle Collection Center พร้อมรับ VIZ Coins X 2 สามารถนำไปแลกเป็นสิทธิประโยชน์ผ่าน ONESIAM SuperApp แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566          

โครงการ “Recycle Collection Center” ไม่เพียงแต่สะท้อนแนวคิดการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะของสยามพิวรรธน์ แต่ยังมีจุดมุ่งหมายกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยให้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและการใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โดย Recycle Collection Center ได้เปิดให้บริการรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรูแห่งแรกในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมามีขยะผ่านเข้าโครงการรวม 8 ประเภท เป็นจำนวนมากกว่า 8 ตัน (ข้อมูลจนถึงเดือน ธ.ค. 2565) ซึ่งทำให้ขยะเหล่านี้ไม่หลุดออกไปนอกระบบตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อีกทั้งยังต่อยอดแคมเปญด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ขยะเปลี่ยนเป็น VIZ Coins  นำไปแลกสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมายในศูนย์การค้าผ่าน ONESIAM SuperApp

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถนำขยะที่ได้คัดแยกประเภทและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว อาทิ กระดาษ แก้ว พลาสติกแข็ง อะลูมิเนียม พลาสติกยืด พลาสติกซอง ขวดพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง มาส่งที่บริเวณลานจอดรถทัวร์ (ด้านหลังศูนย์การค้าสยามพารากอน) ได้ทุกวัน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp เพื่อรับและสะสม VIZ coins ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ ด้วยการสแกน QR Code ที่บริเวณจุดรับขยะ (กรณีน้ำหนักมีหลักทศนิยมตั้งแต่ 0.8 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม 1 กิโลกรัม) โดยหลักเกณฑ์การให้ VIZ Coins แยกตามประเภทและน้ำหนักของขยะติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online