พาชม Offline Store ของ Ecommerce Startup ที่ New York ดูว่า “อีคอมเมิร์ซชั้นนำทำอย่างไรเมื่อเปิดร้านออฟไลน์?”